Dekonstruktion och problematisering av ”rasismen”

Nu ska jag säga direkt att jag inte lyssnat på den rasifierade bruna kroppens radiotal till nationen, men har fått den beskriven för mig. Hon låter i programmet berätta om den rasism som hon upplevt.

Kanske dags att ta fram de kulturmarxistiska verktygen dekonstruktion och problematisering. Existerar den rasism som hon upplevt verkligen? Finns rasismen i verkligheten eller är det en individuell konstruktion, en social konstruktion som idag förstärks kraftigt av normen som är på modet idag, som gjorts för att ge en färdigpaketerad förklaringsmodell åt det hon upplever som konstigt och oförklarligt? Vad säger att den individuella upplevelsen är en mall som kan tillämpas på andra? Gäller den individuella tolkningen av verkligheten som en verklighet för andra än en själv? Är det så säkert att det hon upplevt är rasism i ordets egentliga bemärkelse? Är hon bara är ett tomt objekt som har en annan hudfärg och därför hatas och rasifieras? Är det så enkelt?

Vänsterhyckleri hos nyrasisten

Kawa Zolfagary är en känd nyrasist på vänsterkanten. Han ojar sig på sociastsajten ”Politism” över att många synliggjort den uppenbara rasismen som finns i vänsterprojekt som ”Rummet” där man använder hudfärgen  som avgörande faktor. I det rummet är man, som de själva kallar det ”rasifierad”, dvs pga att man inte har vit hud så är man förtryckt per automatik, alla vita förtrycker dessa ”rasifierade”. Tänk så enkelt det är….

Hyckleriet är uppenbart. Här gnäller han på dem som har mage att ifrågasätta hans och hans likars nyrasism genom att oja sig över att de som inte är önskvärda ”tvingar” sig in. Undrar om han menar att de ”tvingar sig in” på samma sätt som kvinnor tvingar sig in på mansdominerade yrken? Menar han på samma sätt som HBTQ-rörelsen tvingar sig in i kyrkor? Menar han på samma sätt som när slöjor och andra religiösa tvingar sig in ställen där deras unkna värderingar inte är välkomna? Menar han på samma sätt som när ”invandrare” tvingar sig in på nattklubbar?

Nä, det menar han naturligtvis inte eftersom hans ideologi har ensamrätten på att göra skillnad på folk och folk. Visst, han döljer sig bakom floskler som ”maktanalys” och ”den svaga” men likväl så gör han skillnad på folk och folk. Han skapar ett ”vi och dom” precis lika mycket som KKK. Nyrasismen som såna som han står för är precis lika mycket rasism, bara att de, tydligen helt omedvetet, omdefinierat betydelsen, därav prefixet ”ny”. De skulle naturligtvis inte själva erkänna att de är de rasister de uppenbarligen är. Det vore ju att erkänna att man hycklar.

Apropå ”Rummet” läs denna chatten där de ”rasifierade” sitter och övertygar varandra om hur ”rasifierade” de är.

Den vita heterosexuella mannen provocerar…

Det här med vissa människors hudfärg och kön tycks väcka många känslor hos en del OCIS-personer, men även hos väldigt CISiga vita personer på vänsterkanten (som jag misstänker mer masturberar sin koloniala skuld än menar allvar med självspäkningen eller är intresserade av det de tror de menar med ”rättvisa”) Det är nästan lite Rock´n´Roll, lite rebell att vara vit heterosexuell man idag. Få är idag så avskydda av de som besitter makten över åsikterna som alla ska ha, och dess svans, dvs de som de facto står för normen i Sverige :)

Ständigt refererar dessa, vad ska vi kalla dem? ”Nyrasister”? till en hudfärg och kön och generaliserar på ett sätt som bara finner sin like hos KuKluxKlan och liknande rörelser. De menar att just vita heterosexuella män kan man generalisera om på ett sätt som man inte kan generalisera om svarta, svartblåa, bruna, gula eller någon annan hudfärg som inte är vit. Man tycks, faktiskt på fullt allvar, vara helt omedveten om problematiken.

Denna sortens människor sitter dagarna i ända och letar i Bonniers uppslagsböcker om alla oförrätter vita medelålders heterosexuella män har gjort i historien.  (Sen att  den teoretiska konstruktionen ”vita heterosexuella män” är en nykommunistisk konstruktion ursprungligen  från 30-talet då det vänsterideologiska nästet Frankfurtskolan uppstod,  låter jag för att inte hamna på en sidogata bli att poängtera)

Jag uppvisar ju mycket sk ”islamofobi” och får ibland höra att jag ”bara tar upp de negativa sakerna” med Islam och fundamentalistiska muslimer. Detta får man då höra från denna sortens människor? Varför?

Är ordet ”Nyrasister” så bisarrt som det låter? Jag anser inte det. Just dessa personer har hittat på helt nya betydelser till det gamla välkända ordet ”rasism” Som försvar för detta har de att ”ords betydelse förändras med tiden”. Enligt den logiken så är inte ordet ”Nyrasist” på någonting sätt kontroversiellt att använda på dylika personer. De har mer eller mindre endast skiftat fokus. Hatet, själva grundidén med rasism finns alldeles uppenbart hos dem. De vill kanske inte att vita heterosexuella män ska dricka ur egna fontäner och ha egna toaletter men människosynen står inte de gamla sydafrikanerna långt ifrån.

Man kan svårligen förklara besattheten av hudfärg och kön hos såna som påstår sig vara ”antirasister” (i alla fall de som vi ser i debatten) på annat sätt. Om man ska komma med en konspirationsteoretisk variant så kan ju deras märkligt ologiska inställning vara fullt medveten, och logisk, faktiskt. Då enligt hypotesen att de vill att ättlingarna till den onde vite heterosexuelle mannen ska få känna på hur det är att själv vara ”neger”? ”Så att de lär sig” typ…

Kränkta muslimer……igen…

Den här gången tramsar fåntrattarna om något som de föreställer sig påminner om någonting som de tror är heligt i en video. Den här gången är det Sufisekten (de påstås vara mer fredliga i sinnet än andra sekter inom islam) som är upprörda. Naturligtvis slickar företaget som står för reklamen sin tunga brun i muslimstjärtar och ”är ledsna” istället för att göra det enda rätta och skratta åt fåntrattarna. Men även Sufi´s lever på Islams våldskapital, så det är på ett avlägset sätt förståeligt, men absolut inte ursäktat, att ge irrationella avdelningar av Islam detta godkännande som om de vore normala muslimer. Ni vet, som ”de allra flesta” som det brukar heta..ett gäng med kränkta

En tjej med ruter i

En liten flicka i Holland blir utsatt för ett sk ”ungdomsgäng” som de kallas här i Sverige. En av killarna sparkar den ovetande tjej över benen bakifrån så hon ramlar. Men det visar sig att flickan lärt sig och leva i det samhälle politikerna skapat och tänker inte ta nåt skit. Hon vägrar vara offer och reser sig upp med rak rygg och markerar för odjuret att så gör man inte i ett civiliserat land.

Vilken hjälte hon är!!

Är allt så enkelt att problemen i väst kan förklaras med ”rasism”?

De som följer svensk gammelmedia har förmodligen noterat det faktum att sk ”högerextrema” når större och större framgångar val efter val ju mer det multikulturella experimentet förverkligas. Narrativet är (så förutsägbart) vänsterföreställningen om att just vithyade människor av naturen är ”rasistiska”. Men är det verkligen så enkelt som såna som den gamla våldförhärligande och kriminelle EXPOiten och rasbiologen Tobias Hubinette föreställer sig? Finns det några nyanser eller är allt så svart (ursäkt till alla svarthyade! Jag menar faktiskt inget ont med ”svart”) och vitt?

Jag tror faktiskt inte det, oavsett hur propagandamaskinen försöker få det till det.

Jag anser inte att världen och människan kan reduceras till ”rasism”. Jag tror att människan är mer komplicerad än så. Jag tror människan är en gruppvarelse. Jag tror att människor söker gemenskap i det de känner igen, i det de är kulturellt betingade med. Den ursprungliga hjärnan hos en levande varelse strävar efter att överleva i första hand. Det gäller mig som ”rasist” likväl som en som påstår sig vara ”antirasist”.

Håller just nu på och läser en bok, vad som hos rasförespråkarna onekligen kommer att dömas (mer eller mindre oläst som vanligt) som ”rasistisk” då den hävdar att även sociala egenskaper kan förklaras genetiskt. Ska ärligt säga att jag känner motstånd när jag läser det. Det jag känner till om evolutionen är att det som sätter sig i generna är det som mer eller mindre direkt ger fördelar för överlevnad för arten är det som styr genernas utveckling. Inte kulturer som behöver många generationer på sig för att etableras (kulturer är som bekant flyktiga). Att sociala konstruktioner skulle göra det känns rent emotionellt fel då det känns som att det skulle kräva längre tid än den moderna människan som art har haft. Men å andra sidan är jag ingen utbildad biolog eller antropolog så jag håller det för öppet att det finns människor som vet mer än jag. (må vara att jag väljer vilka människors teorier jag håller öppna lite ”tendensiöst” som en kommenterare här på bloggen uttryckte det ;) men säg mig den människa som inte väljer sina källor? Säg mig den människa som är objektiv i ordets rätta bemärkelse? Är det inte så att vi mer, som massan vi identifierar oss med, styrs av de känslor som vi tagit till oss?)

Men poängen är att jag har faktiskt svårt att köpa det som tabloidmedia förmedlar så okritiskt.

Jag vet nu, genom den forskning jag tillgodogjort mig, att hjärnan hos människan är av naturen konstruerad så att den söker det som är logiskt för dess överlevnad. Jag vet också, av samma anledning, att även de som påstår sig vara sk ”antirasister” har en hjärna som söker de enkla svaren. Samtidigt vet jag att människan som art har förmågan att resonera. Den mänskliga hjärnan har möjlighet att se bortom förenklingarna genom intellektuellt arbete där man ifrågasätter det reptilhjärnan levererar, då den fortfarande lever kvar i jägar-samlar mentaliteten)

Men grejen är att människans hjärna har växt förbi reptilhjärnan. Hjärnan har upptäckt att den kan få fördelar genom att ibland (oftast idag i ett modernt samhälle) kan resonera sig förbi signalerna som reptilhjärnan sänder. Därför tror jag inte så mycket på människor som påstår sig vara ”antirasister” och deras förenklingar.

AFA, Anti [sic!] Fascistisk Aktion, och deras visioner…

Satt här och funderade på vad AFAs och RFs världsbild och människosyn. De är ju såna där typer som inbillar sig att de anser att ”alla människor är lika mycket ”värda””

Vilket sorts samhälle skulle vi få om deras föreställningar fick än mer makt över människan?

En sak som vi kan vara säkra på är att yttrandefrihet skulle inte stå högt upp i deras föreställning om frihet för människan. Vi har, genom deras ”aktioner”, fått lära oss att det är bäst att tycka som dem om man inte vill ha skallen hoppad på. I deras samhälle skulle den fysiskt starkes rätt råda. Den som kan hoppa på flest skallar är den som kulle ha makten. Jag menar, vem skulle vilja vara emot deras varianter av Doc Martens kängor?

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 414 andra följare

%d bloggers like this: