Reaktioner på Islamiska statens flagga vs Israels flagga på campus

Nu vet jag att det pågår propagandakrig hela tiden, inom alla områden. Propagandan förs idag ofta via internet, via youtube. Är det inte Pallywoodfilmer så är det kvinna som går på gatan i New York och blir verbalt ”antastad” Eller varför inte nån indoktrinerad fjortis som ljuger om SD på en bild om att ”jimmie har utvisat resten” utan att bli ifrågasatt av de som anser att ”alla människor är lika mycket ”värda”. Det är så lätt att klippa i filmsnuttar för att väcka känslor hos betraktaren. Man klipper bara bort de fakta som kan störa vilken propaganda man nu vill föra fram.

En snubbe säger sig ha gjort ett experiment på Berkley University i USA där han först står och viftar islamska galningars flagga och ropar att Daesh (en del kallar dem Islamiska staten) inte är onda egentligen, de tvingas [av USA] att kriga för islam. Han vill se hur studenterna reagerar. Föga förvånande så bryr sig inte någon, eller kanske är det islamofobfobin som talar sitt tysta språk? Såtillvida han inte klippt bort alla fredsälskande människor som inte tycker att det är bra att hylla en grupp som har en religiös fäbless för att skära huvuden av folk? De tänker förmodligen att han är en stolle som försöker provocera. Huruvida de har någon negativ åsikt om galna islamister får vi inte veta, folk går bara förbi. Under två timmar försöker han få människor att reagera.

Sen tar han fram Israels flagga. Jag behöver nog inte beskriva vad som händer, säger bara att han klarade sig med livet i behåll.

Hur kommer det sig att ”liberaler” (som vänstern och socialister kallas i USA) har sån dubbel standard? Varför är olika offer för krig, för mord inte ”lika mycket värda”? Är det för att Israel är ”starkare” än de islamistiska galningarna? Är det för att de muslimska galningarna inte dödat lika många oskyldiga som Israel? Varför har människor olika ”värde” beroende på vem som dödar dem?

Jag vet nu inte om denna film är ett fuskverk eller inte, men en sak är den inte! Den är inte osannolik. Snarare tvärtom.

Vad är det för fel på muslimer?

Vad är det för fel på Muslimer? Varför krigar de hela tiden? Varför gillar de att halshugga folk och förtrycka människor som tror på andra amsagor? Varför har muslimska män så stor benägenhet för att våldta ickemuslimska kvinnor? Varför blir alltid de så våldsamma när någon hånar eller kritiserar deras religion?

Om nån islamofil eller vänstertomte snubblat in här så lär hon bli djupt chockad över att jag uttrycker såna fördomar. Att jag generaliserar och dömer alla muslimer för vad några få gör.

Men berätta för mig varför det skulle vara fel att döma alla muslimer utefter vad några av dem gör? Varför skulle det vara fel att kräva ansvar av muslimer för vad muslimer gör?

Ljuger proffstyckaren Petter Larsson på Aftonbladet?

*edit* lite senare. Nej, Petter ljög inte har jag fått lära mig efter en lektion i hur man söker på sajten. PDFen jag hittade och bifogade till undersökningen var ofullständig.

Mannen med kommunistiska värderingar spyr galla igen. Det är lite lustigt hur känslomässigt fixerade kommunister o liknande som delar den kommunistiska världsbilden är vid Sverigedemokraterna, det torde väl vara stoff till en psykologisk avhandling för forskare?

I dagens tabloid går han ut och orerar sedvanligt trams, men idag tänkte jag att jag skulle kolla källan han använder till sitt känslobaserade hat mot SD-väljare. I artikeln hänvisar han till ”World Values Survey 2011” som grund för sin text. Så man tar och söker på nätet för att ta del av fakta i den mån det går med tanke på att profftyckare på vänsterkanten anmärkningsvärt ofta är ovilliga att visa upp några källor för sina mer eller mindre irrationella påståenden. Man förstår ju varför.

Det är en 122 sidor lång pdf-fil och det första jag gör är att jag söker efter hans fixering ”Sverigedemokraterna” ”SD” och ”Sverigedemokrater”. Mycket riktigt finns en fråga om vilka grannar man vill ha.

surveyMen ingenting om vilka slags väljare det är som svarar vad. Det skulle vara intressant och få veta varifrån kommunisten fått sina föreställningar om andelen SDare som inte vill ha grannar och är ”paranoida”?  Varför inte producera lite bevis petter, om du vill framstå som trovärdig?

Vad är en ”god muslim”?

Den muslimska gemenskapen hatar ju som bekant att behöva ta ansvar för sina medtroendes handlingar i deras gemensamma religions namn, t.ex. på samma sätt som ”vita” har kraven på sig att ”ta avstånd” och ”arbeta emot rasism” om de inte vill bli stigmatiserade för att inte göra det. Sålunda har Islamiska Staten ”ingenting med islam att göra” har vi fått höra.

Om man tittar lite djupare på denna floskel om att någonting som muslimer gör ”inte har med islam att göra” så framträder intressanta saker.

För att en ”god muslim” ska se sig själv som en sån så kräver denne av omgivningen att denne har ”rätt” att tillbedja sin fantasi på det sätt som denne själv anser vara nödvändigt för att denne ska uppfatta sig själv som en ”god muslim”.  Att alla ska ”respektera” hennes föreställningar om hur hon inbillar sig att hon måste kräva av alla för att hon ska få känna sig som en ”god muslim”

T.ex. kan vi ju nämna detta med halalmat, kunna be när hon anser att hon ska be, att kunna ha de kläder hon anser behövs osv. osv. för att hon ska uppfatta sig som en ”god muslim”.

Tydligen kräver inte religionen islam att förskjuta, protestera emot, arbeta emot muslimer som ”tolkar” islam annorlunda. Tydligen, när man ser på vilka reaktioner som uppkommer inom umman när någon ”missaktar” den där muhammed i teckningar, så är lite muslimska halshuggningar, tvångskonverteringar, terrorism i deras religions namn någonting som inte stör deras uppfattning av sig själva som ”goda muslimer”. De som gör det ”har ingenting med islam att göra”.

Men vad skulle hända om en ”islamofob” som jag fick för mig att börja halalslakta människor för att visa på hur pervers religionen är? Hur skulle umman reagera då? Skulle det bli protester mot att jag som ickemuslim ”förvränger” vad som står i koranen och haditherna? Att jag för ut en hatfylld bild av islam som inte stämmer bara för att skada alla muslimer? De som hängt med i debbatten om problemet med islam förstår naturligtvis att ”de flesta” muslimer skulle hoppa ut på gatorna och protestera mot att jag ”hädar” deras religion, deras tro.

Varför? Jag ”tolkar” ju bara?

Eller är det så att det är skillnad på mig som ”islamofob” och en muslim som arbetar för Islamiska staten? Att eftersom muslimen som reciterat tramset inför en imam (det är så man blir muslim tydligen, man säger att det finns bara en gud och att den där muhammed är hans sanna och sista profet – och tror på det inte att förglömma) så är han mer muslim än mig och sålunda är värd ”respekt” så som en muslim? Att om den muslimska umman reagerade så som de gör mot ”islamofobi” så skulle det vara som att protestera mot sig själv?

 

 

Religionsrasister inom islam

Nedan har vi ett gammalt klipp om ett par muslimer som har åsikter om att det finns ett kors i ett bönerum på ett sjukhus. Jag tycker att klippet illustrerar på ett ganska bra sätt hur sverige behandlar fanatiker (i islam alltså, andra fanatiker göre sig naturligtvis icke besvär) Vad denna muslim i realiteten ägnar sig åt är rasism, religiös rasism. Naturligtvis ska ingen som helst hänsyn tas till dessa fanatiker. Vill de inte be där så är det deras problem om det finns kors eller davidsstjärnor, inte sjukhusets eller samhällets.

Anledningen till att man ens lyssnar på dylika galningar är att man har patologisk fobi mot att bli anklagade för sk ”islamofobi”. Man klumpar således ihop alla muslimer med dessa fanatiker. Så länge man tar dessa fanatiker på allvar så ska man jävlart inte komma och klaga på att rasism skulle vara någonting fel.

Moderaternas mask faller av?

Man kan ju undra varför Reinfeldt plötsligt låtit masken falla och erkänna att massinvandringen av idag inte alls är den fantastiska vinst för medborgarna, för de som redan är här, invandrare eller inte som maktens propaganda försökt tuta i oss. Varför erkänner han helt plötsligt att massinvandringspolitiken visst tär på välfärden såpass att det handlar om att välja antingen eller? Precis som kritiker hävdat i årtionden. Han säger rakt ut att det inte kommer att bli någon utbyggnad av välfärden för pengarna som du trodde skulle gå till att förbättra för dig, och för svaga som redan finns här, ska användas till att få in flera människor i utanförskap och fattigdom. (Kanske är inte avsikten att folk ska vänja sig vid utanförskap och fattigdom, men det är det klart synliga beviset av förd invandringspolitik)

Det är svårt att blicka in bakom de stängda dörrarna där moderaterna sitter med sin PR-byrå och planerar strategin så att den ser så bra ut som möjligt i media. Kanske inser Fredde Reinfelt att det inte går att dölja längre utan att framstå som en idiot? Kanske de låtit spindoktorerna göra en kalkyl över hur länge det går att lura folk och kommit fram till att gränsen nu är nådd?

Kanske håller han på att förbereda marken för det som måste till för att sveriges makthavare ska kunna putsa sin gloria internationellt med skattebetalarnas pengar?

För fakta är, oavsett hur den rubbar vissa känslohögars världsbild, att om man ska ha massinvandring av den sorten sverige har så måste det ekonomiska systemet förändras i grunden. Det går inte att ha en svensk ekonomi som fördelar resurser rättvist, det går inte att tillåta att facken sätter minimilönerna. Det går inte att längre ha ett ekonomiskt system för dem som bidrar till den, pengarna som tvingas in med våld ska nu delas ut till flera. Kanske är det helt enkelt så att Fredde verkligen tror att det svenska folket är de idioter han beskriver i sin bok ”Det sovande folket” och att det nu är dags för honom att visa sitt rätta ansikte? Kanske har han i och med Sverigedemokraternas framgångar märkt att det inte går att luras längre?

Anna Dahlberg på Expressen blir lite ”främlingsfientlig” och efterlyser planen över hur Moderaterna ska finansiera världens lyxigaste flyktingläger.

Planen kan knappast vara annat än att minska den offentliga sektorn, minska skatten på arbete, minska fackens makt, att bli som USA ekonomiskt helt enkelt. Att ha en svensk modell som vi haft hittills, där skattebetalarna bidrar till ett system som är avsett att sörja för dem som bidrar till den (och ett specifikt antal som inte gör det) fungerar inte med massinvandringspolitik.

Den om Likräknarnas hyckleri…

De som följer nyhetssändingar och debatten om Hamas krig i Gaza torde ha noterat hur viktigt det är att räkna lik, sk ”body count” är ett mått på hur hemskt kriget är och vem som är mest ond. Den som har bättre vapen och lyckas förhindra slakt av sin egen befolkning är de som är ”onda” i medias och dess svans ögon. Det av Hamas startade kriget skulle enligt likräknarna inte varit så hemskt om bara Hamas lyckats döda lika många oskyldiga civila, det är andemeningen i deras logik. Hamas terroriserar enligt egen utsago för att de vill att blockaden av vapen ska upphöra (så att de framtida krigen de startar blir mer ”rättvisa” så att israelfientliga palestinavänner kan känna sig nöjda, antar jag) Idag snurrar påståenden om 1500 till 1900 döda ”varav de flesta civila”, och detta ”bekräftas” av inbäddade journalister i Gaza tydligen. Förmodligen kommer 2000-gränsen att passeras innan en mer känslobefriad och faktabaserad undersökning, som inte bygger på Hamas propagandasiffror, görs.

Oavsett hur många eller få som dog i detta krig så är just likräknandet det viktiga. Liken definierar hur synd det är om araberna. Samtidigt med detta krig pågår folkutrotning (vadå? kristna är väl en folkgrupp också?) där muslimer utrotar eller förslavar människor bara av den anledningen att de inte är muslimer enligt en av alla miljarder sk ”tolkningar” av Islam. Men av någon anledning tycks inte likräknarna känna nån större anledning att räkna lik där. Plötsligt är antalet döda inte så viktigt för att väcka lusthatkänslor likt de mot Israel.

Det är intressant och spekulera i vad det kan bero på. Varför är det skillnad på lik beroende på vilken religion de bekänner sig till och med vilka vapen de dödas med? Varför är antalet lik under en godtycklig tidsperiod viktigare än dödandet i sig? Kan det bero på vilka som är förövarna och vilka som är offren? När såg ni människor som i vanliga fall är ute och skriker sig hesa om israels ”apartheid” eller israels ”ockupation”[sic!] av Gaza och ”utrotning” av araber som bor i Gaza, demonstrera mot slaktandet av ickemuslimer för att de inte är muslimer? Det rimmar illa med floskeln om ”alla människors lika värde”. Demonstrationer finns naturligtvis, men gammelmedia och vänstern vill inte bryta narrativet om vilka som är de ”riktiga” offren för de ”riktiga onda”. Ni vet de som är den ”egentliga orsaken” till att en viss religions galningar existerar öht.

Det av Hamas startade kriget håller nu tydligen på och trappas ner då IDF tycks anse att de uppfyllt målen de hade och börjar dra sig tillbaka och därmed går konflikten till status quo (dvs Hamas fortsätter och skjuta sina raketer mot Israel likt de gjort i åratal innan den senaste upprensningen) Likräknarna kommer att vakna först när Israel svarar på attackerna. Och då kommer det vanliga dravlet om ”proportioner” i media skymma det faktum att Hamas är de som står för utrotning, inte Israel.

Vi i väst kommer att skjuta till beslagtagna pengar från arbetare för att bygga upp infrastrukturen så att Hamas kan fortsätta sin klart uttryckta jihad utan att behöva besväras av såna oväsentligheter som att sörja för sin befolkning. När Hamas har byggt nya tunnlar till Israel, när Hamas lagrat tillräckligt med raketer under skolor och bostadshus kommer detta scenario att återigen upprepa sig. Det brukar ta några år, men det kommer och vi går igenom samma propagandaskådespel igen till priset av civila i Gaza eftersom Hamas hela krigs- och propagandastrategi bygger på att civila araber dör. Inte militär makt. Civila döda är det enda vapen Hamas och andra ”befrielsegrupper” har som kan skada Israel.

VLT

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 456 andra följare

%d bloggare gillar detta: