Lektion för en del svenskar som inte förstår vad ”som är svenskt”

Det finns ju många svenskar, som bor i Sverige alltså, som inte vet vad som är svenskt eller svensk kultur (Mona Sahlin vet dock och hon tycker den är tråkig) och ber ständigt alla de möter att svara på den frågan. Detta fenomen är någonting oftast drabbat folk på vänsterkanten av den politiska skalan. Jag, som inte är svensk eller vänster har aldrig frågat mig vad som är svenskt, iranskt, muslimskt (jo, muslimer har blivit en folkgrupp i Sverige, hör och häpna) eller vad som definierar nån av de 500 indianstammar i Amazonas.

Oftast är det ju så att detta inte är vetenskapligt definierat, jag menar hur definierar man känslor och sociala normer inom olika folkslag. Gör man det så är man och klampar i brunt vatten tydligen. Men likväl anses det alla andra människor t.ex. de jag nämnde ovan, har egen kultur och värderingar som gör att de kulturellt skiljer sig från andra kulturer. Olika kulturer bildar mångfald just för att de har sin egen särart. Det vore konstigt om Svenskarna var de enda på jorden som inte har en egen särart.
Därför är det småroligt att svenskar, som är uppfödda och bor i sverige, inte vet vilka sociala normer och värderingar som finns ute i samhället. Frågan är om de ens vet vad värdering är? Eller sociala normer.

Därför är det bra att wikipedia finns så att de kan läsa på vad det betyder. Kanske leder det till att de får en lite mer nyanserad syn på tillvaron. Det kan bara gagna mänskligheten om de som säger sig tillhöra den är upplysta. Då slipper de gå omkring och undra menar jag. När man vet innebörden av ett ord så kan man reflektera över ens omvärld och därmed utveckla sig själv.
Jag bifogar länkarna som förklarar vad orden betyder. Jag skulle, baserat på ordens innebörd, kunna räkna upp det som jag ser som svenskt. Men om man ger den fattige ett spö istället för fisken så kan denne fiska själv och på så sätt känna glädje över att de alldeles själva kommit fram till sin slutsats när de lärt sig sån som de inte förstår.

Kultur
Värdering
Sociala normer.

Annonser
Publicerat i svenskar. 1 Comment »

Det här med facebook och hatgrupper.

I media lyfts det ju fram ofta om olika grupper och sidor på Facebook. Den här har man missat tydligen. Internets ”pissränna” Flashback är som vanligt journalisternas ersättare när det handlar om den andra sidan av sanningen. Därifrån har följande skärmdump producerats av någon som infiltrerat islamistens vängrupp.

Bloggen ”Den lätta brigaden” publicerar denna skärmdump från facebook som är ett eftermäle av Vilks-attacken i Uppsala. Läs och döm själva.

Inspiration från Jihad i Malmö

%d bloggare gillar detta: