Bara i Sverige

Politiskt inkorrekt har hittat en sida hos reklamombudsmannen som låter berätta att en medborgare har anmält Kalles kaviar för att vara svensk. Hur långt har den politiskt korrekta samhällsmentaliteten gått när någon anser att det är rimligt att anmäla en produkt för att vara svensk? Man är nästan böjd att tro att detta är ett PR-knep från tillverkaren. Om gammelmedia hakar på, så ökar sannolikheten för att det stämmer.

Nog för att vi som bor i Sverige får stå ut med mycket politiskt korrekt intelligensbefriat trams, men jag har svårt att tänka mig att det är en psykiskt frisk människa som anmält detta på allvar.

Anmälaren menar att reklamen är oetisk. Tittaren får en behaglig miljö presenterad för sig samtidigt som tre barn med tydligt svenskt eller nordiskt etniskt ursprung leker. Barn kan inte sägas ingå i vissa kulturella kategorier eller etniska kategorier egentligen men eftersom det finns en så kraftfull och diskriminerande struktur i samhället där människor kategoriseras på detta sätt blir det väldigt svårt att skilja barnen och deras utseende från kategorin ”svenskhet”. Tittaren ombeds tänka på ett pålägg och genom att tankarna snabbt går till pålägget Kalles Kaviar på grund av pojkens utseende och färgerna gul och blå, blir det så att tittaren leds att placera sitt intryck under något annat väldigt svenskt, som kaviaren Kalles Kaviar. Intrycket av barnen får tittaren att tänka på barnen, den kultur de hör till, vilka typer av barn det är – som genom den etniska korrektheten i deras utseende gör tittaren övertygad om att det är barn med rötter i Sverige (även om det kanske inte är så). Tittaren ombeds att koppla ihop detta med något annat som är något av det svenskaste vi har, det är pålägget kaviar.

Det är mycket oetiskt (och ger nog många barn med annan etnisk härkomst en klump i magen) när tittare leds att kategorisera barn på detta sätt, genom att matcha två tydliga kulturella markörer, barns utseende med pålägget kaviar (med hjälp av den svenska flaggans färger).

Reklamombudsmannen

Annonser
%d bloggare gillar detta: