Islamisterna vill också vara moderna

Jag tar tillbaka allt mitt hat mot civilisationshatarna.

Med denna video säger jag ay revoirix, eller nåt annat multikulturellt,  för jag ska åka iväg för att uppleva andra kulturer. Kultur gör sig bäst på hemmaplan där den utvecklats. Återkommer om ett par veckor.

Under tiden rekommenderar jag ”Burr’s” tänkvärda kommentarer här på bloggen. Här

Annonser

Värstingsemester

På 80-talet så var sk ”värstingresor” populära medmänskliga behandlingar för värstingar, dvs kriminella unga element. Förhoppningen var att genom att komma ifrån det kriminella livet så skulle ungdomarna se det fina i ett svenssonliv. Ett populärt sätt var att de fick segla till exotiska platser. Nu vet jag inte om de gav något som helst resultat, men bjudresorna lades ner av en eller annan anledning.

Nu visar det sig att någon på socialstyrelen glömt detta experiment och återupptagit detta.

Denna gång är det en hel familj med en 17-årig värsting som fått resa till hemlandet under tre månader med alla utlägg betalda. Dagen efter hemkomsten så tog den lilla värstingen och tackade för semestern genom att råna sina medmänniskor.

Man kan ju spekulera i varför socialtjänsten regriderat till semestrar för värstingar? För att man står utan ideér? För att det är enklare att skicka hela familjen till hemlandet så att dess ”kultur” får reda ut skiten än att ge tydligare signaler om vad som förväntas av en boende i Sverige? 17-åringen var säkert from som ett lamm där för han skulle fått pisk om han betett sig som i Sverige. Han visste att snart kommer han tillbaka till normlösheten där flummiga svenskar fortsätter och belöna beteendet.

Tyrone Holmström, representant för socialtjänsten tror inte på att låsa in folk och kasta bort nyckeln och kan för sitt liv inte förstå varför detta förutsägbara bortkastande av skattepengar skulle vara ett intresse för allmänheten. Andra klassiska citat från Tyrone: ”vi kan inte göra ett jobb bara för att polisen tycker det” eller ”LVU är till för att skydda ungdomarna själva och inte för att skydda samhället. Att en ung person begår brott och där- igenom skadar andra är inte en tillräckligt stark anledning.. Men om en ung person begår brott i sådan utsträckning att det är till skada för honom eller henne kan det vara skäl nog till ett tvångsomhändertagande

Strukturellt flum. Och det är vad jag har att säga om det.

AB

Hat

Imorgon antas i EU ”Rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet” När man läser dokumentet så bör man definiera vad som menas med hat. Detta väldigt flytande, godtyckliga och bekväma begrepp definieras inte utan verkar vara upp till var och en att definiera. Då får vi söka vilken sorts hat man avser. Wikipedia har denna defintion baserad på Nordisk Familjebok:

Hat, en passion, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta.

Dess motsats är kärlek, och dess närmaste frände inom själslivet är vreden, vilken som kortvarig affekt är detsamma, som hatet är som permanent sinnesbeskaffenhet.

Motsatser till kärlek i vår kultur är å ena sidan hat och å andra sidan likgiltighet. Skillnaden mellan hat och likgiltighet är att den som hatar fortfarande väldigt mycket bryr sig om den andre medan detta inte gäller när man är likgiltig.

National encyklopedin på nätet beskriver bara ”hatbrott” som ju också hänvisar till ”hat” utan att närmare föklara vad ”hat” är.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) förklarar ”hat” så här:

[HAT 0]

intensiv o. ihållande känsla av ovilja mot ngn l. ngt (så att man önskar ondt över l. söker skada l. fördömer föremålet för denna känsla); äv.: stor motvilja, avsky.

Vad säger då rambeslutet om hatet?

”Hat” bör hänföra sig till hat baserat på ras, hudfärg,
religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ur­
sprung.

Man specifierar egentligen alltså att om man offentligt uttrycker ”motvilja” mot någonting som kan hänföras till något av det ovanstående så ska det straffas.

Vad är då detta hemska ”motvilja” som anses vara så skadligt att det måste lagstiftas emot i detta fall? Vi går åter till SAOB. Ordboken har sex olika defintioner på motvilja. Jag plockar den sjätte som jag tolkar som passandes in i denna diskussion enligt dokumentets anda:

6) (allmänt) olustbetonad, negativ inställning gentemot ngn l. ngt, känsla av olust l. obehag som ngn l. ngt ingiver, aversion, antipati, avsky, ovilja.

Rambeslutet innebär då att känslan av motvilja inte ska få uttryckas offentligt, eller ens privat till en person ur ovan nämnda specifika områden. Gör man det så riskerar man att åtalas för ”rasism” eller ”främlingsfientlighet” eller kanske ”hets mot folkgrupp” är den egentliga termen? Det är svårt att orientera sig i detta lapptäcke av hatlagar som stiftas i parti och minut och som grundas på ren Nazifobi. Motvilja mot andra saker är inte förbjudet utan det gäller just dessa områden. Eller?

Punkt nummer 10 blir intressant.

(10) Detta rambeslut hindrar inte en medlemsstat från att anta
bestämmelser i nationell lagstiftning som utvidgar arti­
kel 1.1 c och 1.1 d till brott riktade mot en grupp av
personer, utpekad med åberopande av andra kriterier än
ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller
etniskt ursprung, såsom social ställning eller politisk
övertygelse.

(Min understrykning)

Betyder detta att ”hat” eller ”motvilja” mot t.ex. Sverigedemokrater, Moderater, Socialdemokrater eller kommunister faller under detta rambeslut? Min lekmannatolkning av punkt 10 är att motvilja mot SD sålunda också blir åtalsbart. Intressant.

Tar vi ordbokens defintition av hat så kan vi konstatera;  att statsunderstött öppet hat mot Sverigedemokrater och andra massinvandringskritiker förekommer torde därmed vara klarlagt. Men noterbart är att hatet mot politisk övertygelse bara anges med att staten inte ”hindras”,  det jämställs inte med motviljan mot religion t.ex. Står den med där som nåt slags alibi?

Någon mer kunnig i den juridiska rotvälskan får gärna rätta mig i min eventuella övertolkning.

Tack till Every kinda People som påminde om detta hatrambeslut.

 

 

 

 

Nä, men vänta nu!

Några HIV-lobbyister anser att en ovetandes sexpartner till en HIV-smittad i princip ska i lagens mening skylla sig själv för att den smittade inte talar om att h*n är smittad. Och detta för att den HIVsmittade inte ska känna sig ”stigmatiserad” Kan man tolka det på något annat sätt?

Citat:

Vi anser inte att information om hivstatus är irrelevant. Tvärtom anser vi att det är ett moraliskt ansvar att informera en tilltänkt sexpartner om viruset. Men det är inte rimligt att allt ansvar för att hindra smittspridning läggs på människor som lever med hiv. En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet är synsättet att var och en har ansvar för sina sexuella handlingar.

Så, för att den smittade inte ska känna sig ”stigmatiserad” så ska h*n inte behöva ta det ”fulla ansvaret” för överförd smitta om inte sexpartnern direkt frågar eller kräver skydd? Eller vad menar man? Har man en smitta som påverkar sexpartnern resten av dennes liv, oavsett vilken sjukdom det är, så ska man väl för tusan ha det fulla ansvaret för att se till att den inte sprids vidare! Visst, det är tufft att ha en smitta, men ”thats life”.

Om det innebär att man måste leva i celibat för att man inte vågar säga det – so be it.  Sex är inte någon mänsklig rättighet som gör att man ska ha rätt att smitta andra för att någon anser att den smittade kan känna sig ”stigmatiserad” om den smittade har ansvaret att tala om för sexpartnern om sin smitta. Men nu är det ju så, och det borde ju läkare på venhälsan veta, att man kan ha sex med en smittad om man skyddar sig på rätt sätt. Men partnern borde få chansen att välja det sättet eller avböja sex. Det är alltså ”stigmatiserande” att bli nekad sex pga att man riskerar sprida en livslång och kostsam sjukdom? Antalet HIV-smittade är så få så det ska inte anses som någonting naturligt som ”alla får räkna med när man har sex”. Särskilt inte när det handlar om en sjukdom som går att undvika att sprida vidare.

Problemet här är alltså att man tror att någon kan känna sig stigmatiserad. Debattörerna anför att det finns inga undersökningar som visar att samhällets straff för medveten smittspridning (dvs om man vet om att man har HIV men inte talar om det) har någon effekt. Finns det ens studier gjorda? Inga som debattörerna hänvisar till i alla fall. Sålunda finns det inga vetenskapliga studier som visar att lagen inte har någon effekt heller. Ska man ta bort en lag för att inga studier har gjorts?

Stiger plötsligt antalet HIV-smittade pga att smittskyddslagen (som ju funnits längre än HIV mig veterligen) finns? Stiger antalet för att HIV-smittade plötsligt känner sig stigmatiserade? Eller varför anser man det vara ett problem helt plötsligt?

Jag får en känsla av att det är den politiskt korrekta smittan som spritt sig mer än HIV. Man ser en ”minoritet” och som sådan är man i en pk-hjärna av naturen diskriminerad och stigmatiserad och det måste man ju göra någonting åt. Det ska inte finnas några minoriteter för den politiskt korrekte ser i dem (ofta) inbillad offerroll som måste skyddas. Därför kommer man med dylika nonsenskrav.

DN

Flyktingbarnen vet bäst

Den som följer alternativa media, t.ex. Politiskt Inkorrekt och Fria Tider, har ju kunnat se trenden med flyktingbarn som hotar och förstör för att saker och ting inte är som hemma där de får bestämma allt. I Afghanistan så är de vana vid att om de är missnöjda med någonting som de vuxna bestämmer åt dem så slår de sönder lite saker och kanske hotar de vuxna till att göra som ”barnen” säger.

Så måste det väl vara? För inte kan det väl vara så att den svenska massinvandringskulturen som drivs av politisk korrekthet sätter dessa ideér i huvudet på barnen? De som flytt krig, misshandel, afghansk kultur, omöjlighet att bo i hemlandet och föräldralöshet ska väl naturligtvis ha rätt att bestämma hur deras mottagande se ut och de själva vet bäst var de ska förvaras i väntan på att bli serverade välfärd. Naturligtvis är det ju så att det svenska flyktingbarnmottagandet är ett rent helvete jämfört med vad de med pengar som en medelklassmännsik bara drömmer om flytt ifrån.

Lite märkligt är det. Verkar som om flyktingbarnen från dag ett ska fostras i den svenska kravkulturen.

GD

Terrorismens idé

Per Gudmundsson bloggar om nåt Islamistiskt rövarband som kallar sig muslimer och som uppmanar muslimerna i Malmö att införa kalifat. Och som motivering till detta, som vi ju hört förut, skulle vara att med kalifat skulle jorden vara ett paradis och kriminella muslimer skulle inte skjuta på varandra i Malmö. Inte heller skulle nån kuffar skjuta med lasersikte.

Det är terrorismens logik i ett nötskal. Man verkar för att bryta ner normerna, dels genom terror och dels genom att utnyttja västs öppenhet,  i det samhällssystem man hatar och därmed kommer viljan till förändring underifrån. Kanske inte så konstigt att kommunister är de första att skynda till islamisters försvar när man tänker efter? Det är ju helt i linje med deras världsbild. Islamister är själsfränder helt enkelt.

Låt mig förklara grundlagen för dig Jonas Sjöstedt (v)

Jag satt och tittade på riksdagsdebatten om grundlagsförändringen. ”Direktsändningen” var av någon anledning förskjuten med 30 minuter från realtid. Vad handlar det om? Alla andra riksdagsdebatter jag sett har varit direktsändningar.

Hursomhelst så hade vänsterpartisten Jonas Sjöstedt svårt att förstå vari problemet med att skriva in Sveriges medlemskap i EU i grundlagen ligger. Nu kanske Jonas S vet någonting som vi andra inte vet, men mig veterligen så krävs två beslut med mellanliggande val. Är inte det att försvåra utträde om nåt? (Vänstern vill ju ut ut EU enligt Jonas)

Detta vet ju naturligtvis herr Sjöstedt, men enligt vanlig kommunistisk debatteknik så väljer han att bortse från det så att han kan kalla SD för ”oseriösa”,  som om kommunisterna skulle vara mer seriösa. Den enda argumentation Jonas hade vara att ”grundlagen ska spegla verkligheten” någon annan nytta än detta verkar inte finnas med att skriva in eu-medlemskapet i svensk grundlag. Inte heller kunde han förklara vad svenska folket tjänar på att det krävs två mandatperioder för att begära utträde ur EU.

Nä, socialisterna väljer att ingå i Sjuklövern, partiet som bildats för att motverka SD och därför anpassar sina ideal genom att rösta tvärtom mot vad SD gör, oavsett vad de själva tycker. Det finns bara två partier i Sverige nuförtiden. SD och Sjuklövern (alla andra partier)

Sen var det nån Hasse från sossarna som började blanda in oss finnar som tillhörandes deras version av ”svenskhet”. Eftersom det är mode att bli kränkt för lite vad som helst så väljer jag att känna mig kränkt.

Jag är inte svensk. Jag, liksom de allra flesta i västvärlden delar västvärldens värderingar,  och det står inte i motsättning till att jag är från Finland. Att bara för att Sverige råkade ”äga” territoriet Finland kalla finnarna för något annat än invandrare är förolämpande. Det är inget skamligt att vara invandrare!  Sossens överlägsna attityd är bara ett eko från det svenska imperalistiska synsättet som sverige hade under sin militära storhetstid där de trodde att bara för att de hade den militära makten så hade de rätt att tala för befolkningarrna de ockuperade, verkar som sossen lever kvar i forntiden och därför har svårt att förstå dagens debatt.

Det märktes inte minst när han lät sin nazifobi lysa igenom när han enligt socialistisk debattradition använde sig av knepet med ”Guilt By Association” Han plockade upp brun skit från historien och försökte smeta sina våta nazistfantasier på meddebattörerna.

%d bloggare gillar detta: