”Housenapping”

Satt och surfade runt och hamnade på en sk ”främlingsfientlig” blog som tipsade om en nyhet hos Daily Mail. I artikeln berättar de om romer (det är ju rasistiskt att säga zigenare nuförtiden) som hittat nya kreativa försörjningsstrategier. Antagligen för att de har svårt att göra det på normalt sätt, vilket i sin tur säkert beror på att de upplever (med benäget bistånd av multikulturalister) sig rasistiskt behandlade om de skulle vara pragmatiska och  göra som de som har jobb gör. Sen tidigare så känner vi ju till att vissa romer, oftast(?) från utländer som Rumänien och gamla Jugoslavien stoppar bilar ute på landsvägarna och vill sälja ”guld” eller har fått ”problem med bilen”.

Denna form av housnapping innebär att en klunga med romer flyttar in i ett hus vars ägare är bortrest. För undrande visar de upp ett papper som säger att de hyrt huset av sonen till husägaren som de hävdar har avlidit.

*edit* 2011-08-25 Ett nytt fall som bekräftar trenden…

Det är svårt att se och förstå ifall det finns någon överlevnadstaktisk logik bakom denna kortsiktiga bluff (jag är inte så mycket antiziganist att jag anser att dessa romer är helt bakom flötet) eller vad som är meningen med någonting som man uppenbart måste förstå inte håller mer än i några dagar.

Men uppenbarligen så anser dessa människor att det är värt ev. straff som denna sortens egenmäktigt förfarande, lär väl brottsrubriceringen vara, ger. Kanske tror, eller rent av vet, de att just för att de är romer så blir det inte några för dem större konsekvenser ? Om så, hur har de i så fall fått denna tro eller vetskap? Kanske av signaler de fått från tongivande delar av samhället? Jag vet inte egentligen, men jag tillämpar lite kreativ ”kritisk teori” och problematiserar lite. För jag ser tendenser till denna sorts medvetna positiva särbehandling av ”minoriteter” ofta används i ”kampen mot rasismen”.

Kanske är jag antiziganist och rasist som poängterar människornas etnicitet, men någon antiantizigansit eller antirasist får i så fall tillrättavisa mig och påvisa att denna formen av försörjning inte oftast begås av folk från gruppen romer (vilket ju i denna post motiverar mig att påtala etniciteten på samma sätt som man i den offentliga debatten noga påtalar etnicitet när det handlar om dåd som upplevs vara rasistiskt. Rasism anses ju vara ett specifikt kännetecken hos gruppen ”vita”)

Annonser
%d bloggare gillar detta: