Den om gemenskap

Måste bara tipsa om ett blogginlägg från Dick Erixon som jag tycker beskriver ganska träffsäkert vad gemenskap handlar om. Eller handlade om snarare. Jag tycker att liknelsen med en flygplats är ganska träffande för ett multikulturellt samhälle.

Det förestående norska lokalvalen kan bara genomföras om endast de som tillhör en viss gemenskap, en kommun, har rösträtt – och inga andra. Hur skulle det se ut om svenskar åkte till Oslo och krävde att få rösta i stadens kommunalval?

Dessutom: ett framgångsrikt civiliserat samhälle bygger på tillit.

Sådan tillit kan bara skapas om medborgarna känner varandra och över tid byggt upp gemensam kultur, traditioner, normer och sociala koder som gör det möjligt att lita på varandra.

Om vi alla lever som om samhället vore en flygplats dit folk kommer och lämnar från alla håll i världen och alltså bara stannar för en kort stund, skulle inga gemensamma relationer etableras. Ingen skulle vara beredd att ge upp något för någon annan – alltså skulle inga skatter kunna tas ut. Inget samförstånd skulle kunna upprättas som erkänner någon auktoritet med rätt att sätta upp regler. (Visst. Diktaturer skulle kunna uppstå genom att de med vapen helt enkelt tar makten. Men jag tror inte Lena Andersson vill ha ett sådant samhälle.)

Visst är det så att med tiden så smälter folk ihop och gemenskapen förändras, så som det alltid gjort. Problemet idag är att idag ska gemenskapen påtvingas alla istället för att det får ta den tid det tar – och har tagit genom historiens gång. Och det ska ske på kort tid och med mycket [invandrande] folk på en gång istället för de rännilar invandringen varit historiskt. Det handlade aldrig om den massinvandring som pågår idag. Det kom ”lagom”  med folk och de upptogs naturligt i gemenskapen med tiden. Därför anser jag att det är ett ”experiment” vi genomlider nu. Om det är medvetet eller inte vågar jag inte svara på. Jag vet bara att det inte fungerar (tydligen, eftersom den sk ”fascismen breder ut sig”.) Fakta är dock att det på 60-70 talet togs medvetna politiska beslut att överge det som varit gångbart historiskt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: