En svensk islamistsida

Gudmundsson har uppmärksammat en svensk islamistisk sida. Troligen är de flesta texterna översatta med googltranslate och sen lite polerade av någon som inte kan alltför mycket svenska men inte desto mindre intressant. Särskilt intressant är texten om hur jihad ska expandera.

Jag fastnade för detta:

2. Den röda hatten

 bygger i huvudsak på att utnyttja det hat och avsky som finns mot den libyska ledaren och hans soldater. De hatiska känslorna måste förvandlas och utnyttjas som stridsbränsle.
Man distribuerar filmer som visar barn dödandet, våldtäkter på kvinnor, tillfångatagandet av äldre män och förödelsen och förstörelsen av hus och dylika, man visar de smärtsamma bilderna och ger siffror på offer ihop med Koranverser och vittnesberättelser om de grymheterna som pågås. Man infogar text på filmerna som: var är den fördömda Västen? Var är de otrogna i FN? var är Arab Förbundet? Osv.
Detta sätt är bra och ett viktigt element vad gäller känslorna. Det gör att gräsrötterna, eller det civila stödet som det kallas i gerillakrig, sympatiserar med Mojahedin mot Kaddafi och de otrogna korsfararna. Smärtan och lidandet är svårt att glömma och förblir ristat i minnet generationer framåt och berättas från generation till generation. En levande Umma glömmer ju aldrig

Ungefär som mainstreammedia redan idag rapporterar alltså, så de behöver inte anstränga sig särskilt mycket …

Annonser

Svar till Frederic Federley

Fredrik Federley har bloggat om kritiken mot multikultur.  Jag klistrar in hans blogginlägg  och mitt svar här för att hans blog (Blogger. com) inte tillåter svar längre än 4096 ord. Mitt intellekt är inte större än att jag måste använda fler ord.

Fredrik Federley skriver:

Det dyker ständigt upp i debatten personer som är motståndare till det mångkulturella samhället. Grunden i argumentationen har flera felaktiga antaganden som plattform. Dels ett antagande om att människor som kommer hit bär med sig konkurrerande kulturer som inkräktar på vår och dels att det en gång var ett unikulturellt samhälle vi levde i. Kanske har de samma grund?Inget samhälle har nog varit unikulturellt. Vi har alltid tagit intryck och utvecklat oss själva av varandra genom handel, teknologi, vetenskap, religion, filosofi mm. Människor har rest över gränser, diasporor (heter det så i plural?) har kommit och gått. När någon drömt om det unikulturella samhället har det slutat i folkmord där en kultur eller några företrädare för en kultur bestämt sig för att de som inte stämmer in skall bort.I olika tider har Sverige varit präglat av många kulturer på olika sätt. Franska, latin, tyska och finska är alla språk som varit starkt närvarande hos oss. Vi var en gång som land katolskt för att sedan bli protestatiskt och i dag finns en mängd religioner.De kulturella uttrycken har också varierat och helgdagar kommit och gått. Under 1900-talet har nog kulturen blommat som aldrig förr och tagit många olika riktningar och uttryck i så väl kläder, dans och etik. Ingen hade nog för 100 år sedan kunna ana att det skulle finnas skejtare, dödsmetallare, schlagerbögar, EMOs osv i en salig blandning som kulturella uttryck inom vårt samhälle.

Är det verkligen det som enkulturalisterna vill förbjuda? Troligen inte. Är det så att de vill förbjuda olika religioner per se? Lite ja men mest nej skulle jag gissa. Är det olika matinslag eler danser man vill förbjuda eller motverka? Nej. Är det olika högtider man vill bli kvitt? Lite ja men mest nej. Vad är det då de vill förbjuda? Jag är nog rädd att säga att det kokar ner till vilken hudfärg man har.

Den som talar emot det mångkulturella samhället behöver sällan säga vad denne någon vill ha i stället. Vi som inte tycker att ett unikulturellt eller enkulturellt samhälle verkar vara någon dröm har nog alldeles för länge gått i försvarsställning för att omfamna mångfalden. Det är hög tid att vända debatten och avkräva svar av enkulturalisterna. De bör redogöra för sin vision och jag tror att redogörelsen kommer att vara avslöjande tydlig i vad det är de egentligen vill uppnå. Jag tror inte heller att det kommer att vara till deras fördel utan det kan bli det som gör slut på enkulturalisternas farliga retorik.

upplagd av Federley, 22:50 den 2011-sep-21

Mitt svar till Fredrik Federley:
Först ska jag bara säga att allt det jag rablar nedan kan sammanfattas med att vi alla är människor, vi har olika syn på saker och ting. Den sk ”ickerasisten” och ”medmänskliga” är enligt mtt sätt att se inte ett dugg mer värd eller moraliskt högre stående än de de kallar för ”rasister” och ”islamofober”. Det är min grund som jag baserar mina åsikter på.Jag är medveten om att det jag skriver nedan för många framstår som obegripligt och osammanhängande, men det kan jag inte göra så mycket åt, jag har inte den intellektuella förmågan att uttrycka mig mer ”klart” än så här.

Jag tycker det är befriande att du tog upp detta på ett för svenska förhållanden annorlunda sätt. Man skulle kunna tro att du är nyfiken istället för det vanliga födömandet och ”avståndstagandet” från en moraliskt högre stående position, som ju är så obligatoriskt nuförtiden om man inte vill hitta sig själv i rasistkloakerna. Du får se upp så att du inte blir för snäll mot oss ”rasister”, risken är att du kan bli utkickad i nazistfållan som en slags husneger annars 😉

Jag noterar att du väljer att införa ett nytt begrepp för att kategorisera och dela upp. Men lite trevligt att höra annat än ”främlingsfientlig” ”rasist” ”islamofob” ”näthatare” ”xenofob” och andra mer eller mindre fantasifulla epitet vars enda syfte verkar att vara att stigmatisera på precis sätt som alla vita riddare på sina höga moraliska hästar anser att deras meningsmotståndare stigmatiserar dem som de dömt till att vara den ”svaga” parten 😉
”Enkulturalist” låter lite trevligare, även om det är att förenkla lite för mycket. Med det så påstår jag inte att jag skulle vara så mycket bättre, jag förenklar också måste jag erkänna. Vi har inte alla den intellektuella kapaciteten att se saker och ting från alla håll. Men vi har alla rätt att uttrycka vår åsikt.

Först vill jag bara säga att”Multikultur” i den betydelsen och formen som den presenteras idag är ett helt nytt begrepp, enligt mig. Därför kallar jag det ”det multikulturella experimentet”

Min bild av ”multikultur” är en medveten politisk vision, baserad på ”medmänskliga” – teorier-  snarare än betraktelser över verkligheten hos ett fåtal tongivande röster som kan övertyga många om hur rätt de har. 

Inte en naturlig utveckling av relationer människor emellan, så som det fungerat genom historien.
Ur den synvinkeln är det inte så förvånande att konflikt uppstår. Men konflikten blir inte bättre av att de som tror sig stå för den [högre] multikulturella normen, att fegt skylla de förutsägbara problemen på det som de definierar som ”rasister” eller ”högerextrema”, som om verkligheten vore så enkel att man kan dela upp världen i de ”onda” och ”goda” eller det så populära ”vi och dom”.
Detta plus att helt ignorera det faktum att ”Multikultur” i den formen som mer eller mindre påtvingas oss idag aldrig har existerat förut.

Kort sagt: Att jämföra invandringen genom hundratals år med den som pågått de senaste 30 åren är inte rimligt utan bara fördummande och ämnat att tala till människors känslor snarare än intellekt. Det är inte ens relevant att jämföra dagens invandring med arbetskraftsinvandringen mellan 50-70-talet. Kanske jag förstår fel, men då kanske du kan förklara hur du menar att det på något sätt skulle vara relevant?

Kan man verkligen jämställa den historiska invandringen med dagens? Du ser inga inga sociala och samhälleliga skillnader?
Är förutsättningarna detsamma? Kom de historiska invandrarna till ett ”dukat bord” fick ursprungsbefolkningen dela med sig av det lilla de hade i ”jämlikhetens” namn, framförallt: tvingade de styrande dem till det? Var det inte snarare så att de som eventuellt hjälpte flyktinginvandrare gjorde det för att de var goda människor utan att någon tvingade dem till det?

Var det inte snarare så med den histioriska invandringen, som du ju använder som argument, att de möttes av initial sk ”främlingsfientlighet” och de med tiden assimilerades? eller fick de av egen kraft ”förtjäna” sin plats och därmed integreras naturligt? Det som vänstern kallar ”assimilation”. Jag tror att vi har med djupa psykologiska faktorer att göra här. Jag anser att människan, trots sin intelligens styrs av nedärvda egenskaper. Maslows trappa anses ju vara vetenskap, och är det säkert. Men den tar bara upp en väldigt begränsad del av människan. Människan är inte bara en varelse som behöver sex och mat utan är även en social varelse. Som sådan bildar hon grupper för att känna gemenskap. Grupper är till för att särskilja sig från andra. Sen om gruppen är muslim, svensk, somalier, world of warcraftspelare kvittar, alla hittar en slags trygghet i gruppen. Gruppen är en samling av överrenskomna, ”regler” om du vill. Detta är ingenting unikt för just svenskar, varför jag finner det mycket märkligt att man visar sådan äckel för sitt eget ursprung, som inga andra grupper skulle göra, som ni svenskar gör genom att fråga ”vad är svensk kultur” Men kanske är det det som definierar den svenska gruppen från t.ex. muslimer?

Var det inte också så att majoritetsbefolkning knappast accepterade främmande kulturyttringar rakt av så som den ”moderna” människa krävs göra idag? Det förekom inte ens att vänstern och dess borgerliga svans sprang omkring kallade folk för rasister till höger och vänster. Det är i alla fall min erfarenhet som invandrare.
Du frågar vad enkulturalister vill istället. Jag talar bara för mig själv, men min syn är att människor ska få sköta integrationen själva istället för pekpinnar haglar uppifrån de moraliskt ”högre” stånden. Varför inte låta integrationen sköta sig som det har gjort genom årtusendena?

Den sk ”främlingsfientligheten” sprider sig och vindar blåser hit och dit över europa får vi ju höra. Varför är det så helt plötsligt? Är det för att man genom historien har haft dessa pekpinnar uppifrån och folk tröttnat? Eller är det för att det aldrig varit så förut? Att en del människor inte ser någon annan utväg än att rösta på dem som särskiljer sig för att finna någon slags vett och sans i världen är inte ett alternativ? Teorin om människors rädsla för plötsliga förändringar fungerar ju att tillämpa på vissa slags terrorister där man säger att ”jo..terrorism hemskt mycket jättefel, och alla ditten och datten är inte terrorister”.. och sen kommer det där ”MEN…” som effektivt sköljer bort skitsnacket i meningen innan”

Detta, i mina ögon, närmast perversa vurmande för ett fåtal fundamentalister inom en viss religion som av sk ”medmänskliga” fått symbolisera alla muslimer är en starkt bidragande orsak till att pekpinnarna inte tas väl emot. Kanske du kan förklara för mig hur alla muslimer anses av vissa kränkta om inte nån fundamentalist får bära burka eller slöja? Det är ett mikroskopiskt antal som förvränger, om vi ska tro ”riktiga” muslimer, texterna så att de tror att detta är någonting som deras gud kräver. Hur kan det bli ”islamofobiskt”? Att på detta sätt döma alla muslimer att vara som dess fundamentalister är lika mycket islamofobi. Varför får t.ex. inte fundamentalister som arbetar i ”God hates fags” anda samma status? Bara för att de är kristna och därmed tillhör det sk  ”majoritetssamhället”? Jag har svårt att se logiken och därmed ta varenda människa som använder epitetet ”islamofobi” på allvar. De är inte trovärdiga helt enkelt och bidrar då till ”hatet” genom sitt generaliserande av muslimer.

Jag tror att ett vettigt sätt att minska på konflikten som uppstår när någonting påtvingas ”uppifrån” är att en gång för alla bestämma att fritidssysselsättningen religion (ja, jag anser att religion är en sådan) behandlas på samma sätt som de andra fritidssysselsättningarna. Jag menar, jag har aldrig sett några demonstrationer om ”strukturellt fritidssysselsättningshat” för folk som i andra fall faller utanför normen. Det må vara folk som är piercade eller tatuerade in absurdum eller klottrare.

Kan lägga till att jag är införstådd med att inga kulturer står stilla, de påverkas av de influenser de får, t.ex. genom invandring, MEN, som jag nämnt tidigare, så har sammanblandningen av kulturer skett naturligt genom historien och jag tror inte att vi moderna människor är så mycket mer ”utvecklade” än vad våra förfäder var i denna fråga. Det tror jag är misstaget som ”multikulturalisterna” gör när de så förmätet anser sig vara mer utvecklade än de de ser som ”rasister”.

antisemitisk islamofobi

Det finns inte så mycket att tillägga.

Den om homosexualitet och homofobi

Först ska jag väl säga att jag tycker inte homosexualitet inte är fel. Vuxna människor ska naturligtvis få gilla vem de vill och ha sex med dem. om de känner för det. Men jag skulle vilja problematisera det här med synen på  homofobi i samband med att USAs arme nu inför en mer tillåtande attityd emot homosexuella.

Det finns många sk ”homofober” som är emot det. Många känner obehag av att ha homosexuella så tätt inpå som armeliv innebär. De känner obehag av vistas nakna med dem i duschar, de är ju oftast gemensamma sådana inom den branchen. Nu är jag inte helt hundra men jag tror att kvinnor i armen har egna dushar? Inte duschar de väl tillsammans med männen?

Om jag förstått kritiken rätt så handlar en del om att det anses fel, dvs ”homofobiskt” att känna obehag att duscha tillsammans med homosexuella män då man antas ha fördomar om deras sexualitet, att man tror att den homosexuella spanar in ens privata delar och kanske blir upphetsad och ser på en som sexobjekt. Man kan ju tycka att om man använder sådan logik så borde ju inte kvinnor behöva ha egna duschar. Vilken slags fobi handlar mäns syn på kvinnor om?

SVT

Kamprad och kommunister

GDR Stasi Dep M

Image via Wikipedia

Återigen efterlyses att censuren över STASI arkiven hävs. Forskaren Birgitta Almgrens nya bok om STASI-arkiven och svenska medarbetare till den Östtyska regimens hemliga polis aktualiserar frågan igen. I arkiven finns svenska journalister och makthavare som spionerat åt DDR och det är ju liite allvarligare än t.ex. Kamprads medlemskap i ett nazistiskt parti medan han var barn/ungdom. Som bekant så ansågs inte offentliggörandet av hans akter hos SÄPO som några problem.

Men denna gången handlar det om vänstern. Vid det här laget känner väl de flesta som hänger med att majoriteten av alla svenska journalister politiskt står till vänster och har så gjort åtminstone sen 60-talet vad jag förstår. Då förstår man lite motviljan att avslöja någonting om hur ideologin kanske färgat deras journalistiska gärning. Troligen så finns även namn på tidigare makthavare (kanske till och med aktiva fortfarande?) som kliat nuvarande regeringen på ryggen för att de ska stå på sig mot ”populismen”…eller nåt.

Att Kamprad utsattes för kampanjen (igen) om hans förflutna visar ju på att argumentet att man inte vill ”hänga ut” privatpersoner är lika fånigt som det låter. Om det nu inte är så att en miljardär enligt sedvanligt vänstertänk inte kan anses som en privatperson med en heder och ett liv? Även kommunistiska civilisationshatare bor dras fram i ljuset. Jag är övertygad om att ett och annat om propagandan genom årtionderna kommer att få sin förklaring om öppenhet får råda. Dessa årtionden är det som har skapat dagensdominerande tankemiljö. Det skadar inte ett öppet samhälle att behandla alla så lika som man med så hög svansföring påstår sig göra. Dags att Sverige gör upp med sitt kommunistiska förflutna!

Newsmill SvT-Debatt

Namninsamling för offentliggörande av listorna

Expressens ”anonyma näthat”

Signaturen ” Av Ledaredaktionen” har producerat lite näthat

Expressen

Under tiden på twitter….

Någonting som jag inte hade en aning om, tack vare att jag fortfarande av någon outgrundlig anledning litar på att svensk media objektivt berättar om omvärlden, är att det finns risk för krig i mellanöstern. Råkade se det på twitter där Jerlerup från liberaldemokraterna och bloggen frihetssmedjan förvånat frågar varför svensk media inte har rapporterat om eventuellt oljekrig i medelhavet.

Det vi fått höra är hur kränkta turkiet är för att några islamister råkade ut för verkanseld när de försökte för allahs skull misshandla elitsoldater under förra årets skepp till gaza och har skickat krigsfartyg för att hota israel. Nu visar det sig att det inte är så enkelt (som vanligt) som konsensus i Sverige vill få det att framstå som. Grekcyprioterna har tydligen hittat olja i medelhavet och skaffat sig ett hemligt avtal med Israel om beskydd. Antagligen för att de visste att det fredliga Turkiet, som vissa vill ha med i EU, skulle börja vapenskramla. Kanske är det mina konspirationsgener som satt igång, men politiken i den sfären är aldrig vad det ser ut att vara, så ingenting skulle förvåna mig. Vad säger Mathias Gardell? Från Jerlerup/Frihetssmedjan:

Norra Cypern är ett område som bara erkänts som en självständig nation av Turkiet och frågan om Norra Cypern är fortfarande väldigt känslig: Det har nästan orsakat krig de två länderna emellan förr. Speciellt då Turkiet invaderade landet 1974. Det är Norra Cyperns status som suverän nation som ställer till det. Grekcyprioterna hävdar sin rätt till ett område som Turkcyprioterna också anser är sitt-

Grekcyprioterna i Södra Cypern har anlitat ett amerikanskt bolag och ska börja börja borra efter olja. Turkiet har svarat på detta genom att anlita ett norskt skepp som nu är på väg ut till den omstridda zonen, vaktad av en turkisk fregatt.

Grekland fruktar å sin sida ett anfall mot en grekisk ö och har därför slutit ett hemligt försvarsavtal med… Israel! Vilket har fått Turkiet att Vi varna Israel att inte heller sända militära styrkor för Cyperns skydd, eller som kan hota deras ”intressen!”.

Både Grekland och Turkiet och Israel har höjt sin beredskap, samt cyprioterna. Vi läser att grekiska flygare fått sin helgpermission indragen och flygplan från alla sidor flyger över områdena.

Följ händelseutvecklingen på Frihetssmedjan Länksamling

SvD DN  DN DN DN Ex SVT DN Ledare Ex

%d bloggare gillar detta: