Låt mig utbilda Jonas och andra PKs om vad kultur är

Det verkar inte bättre än att twittervänstern behöver utbildas i att tänka (jo, jag vet att de är vuxna människor, men låt mig drömma). PK-Jonas ställer frågan som twittervänstern ställt i åratal. Ända sen de för första gången hörde talas om att kultur exiterar även i Sverige.2016-07-12_12-10-01.png

 Såna som PK-jonas på twittervänstekanten gör sig antingen dummare än de är, eller så är de precis så obildade som de framtstår?
 
Kultur, i dess sociala mening, är inget som utvecklas utan kontext. De utvecklas inte längre isolerat och har inte gjort det de senaste tusentals åren. Kulturer blandas i takt med att människor möter varandra. Människorna i de olika grupperna väljer, mer eller mindre undermedvetet, vad de tar till sig som ”sitt”. Därför finns det inslag av liknande värderingar hos massa olika folkgrupper, vissa värderingar är mer accentuerade än andra, andra mindre. Men det betyder inte att de inte finns – just tack vare att den miljö, den kontext, som kulturer uppstår och utvecklas i givit dess specifika förutsättningar.

Det sjuka är naturligtvis PKs bisarra fantasier om att de genom konstruktioner och social ingenjörskonst, som närmast kan liknas sovjetisk, kan skapa en gemensam kultur där alla kulturer ”är lika mycket värda” genom att klumpa ihop dem. Det kommer naturligtvis inte att fungera, vilket vi sett i typ alla samhällen som lutat för långt åt vänster i sina konstruktioner. Där har man försökt få individen till att vara en del i en grå likvärdig massa (som i teorin blir lättare att styra) Den grå massan är naturligtvis konstruktionen ”multikultur” som i den form som de förespråkar den aldrig någonsin existerat när grupper själva valt hur de ska leva i mänsklighetens historia.

I de fall det förekommit något som liknats vid ”multikultur” har de skett under diktatoriska former där en kultur dominerar och de andra tolereras så länge de inte hotat den dominerande kulturen.

%d bloggare gillar detta: