Det går bra för Sverige

Senast igår fick vi höra hur miljöpartiets ledare stod i Almedalen och fiskade efter konstlade applåder när hon lät berätta att resten av världen är avundsjuk på Sverige för att det går så fantastiskt bra ekonomiskt. Samtidigt får vi  veta att skatter måste höjas för att klara av krisen inom välfärden som frikostigt delas ut till resten av världen utan eftertanke  och förmodligen fortsatta enorma besparingar på det i valtider så omhuldade ”vård, skola och omsorg” som efter valen lustigt nog alltid blir det objekt som ständigt mellan valen utarmas för att ”ladorna är tomma”.

Det skulle vara intressant och få höra nån förklaring till varför det måste till ständiga skattehöjningar på allt när det går så fantastiskt bra för Sverige? Vi har ju det senaste exemplet i maktens jakt på pengar att beslagta: Solenergi som ska se till att vi får ett ”hållbart samhälle”. Det får man tydligen genom att straffbeskatta dem som väljer att tro att svenska politiker menar allvar när de påstår sig ”värna miljön”. Hade man menat allvar, särskilt nu när Sverige går så otroligt bra ekonomiskt där många är ”sysselsatta”, så behövs inga idiotiska skattesänkningar. Hade man menat allvar så hade man inte beskattat någonting miljövänligt alls för att förändra samhället till ett ”hållbart” sådant.

Om man inte klarar av att trots de högsta skatteinkomsterna någonsin i svensk historia hålla igång ett välfärdssamhälle utan ständiga besparingar och skattehöjningar så antingen ljuger man eller så är man inkompetent. Hur man än vrider och vänder på det så gör makthavarna av med mer beslagtagna pengar än de får in. Det är där som man ska titta på varför politikerna skapat en välfärd i kris.

Så, jag är lite skeptisk till att det går så jävla bra för Sverige som den sittande makten påstår.

 

Annonser

Här vill Skara-Bert öppna flyktingförläggning

Bert Karlsson, som tidigare var emot massinvandringen, har som bekant beslutat att ge sig in i den lönande flyktingmarknaden för han vet att skattebetalarnas skattekista är oändlig, ett ymnighetshorn, när det kommer till det flyktingindustriella komplexet. Komplexet behöver som bekant aldrig drabbas av besparingar. Tvärtom, anslagen ökar med miljard efter miljard av skattepengar varje år (men vi ska komma ihåg att alla skattehöjningar folket drabbas av har ingenting med massinvandring att göra!) Han vill öppna en flyktingförläggning här i Södertälje.

För detta kommer han att varje månad kassera in 2 miljoner kronor från oss skattebetalare och av dem hoppas han på ~200 000:- per månad i vinst.

Den socialistiska majoriteten i kommunen försöker dock streta emot, de små rasisterna! De anser att vi redan har tillräckligt med människor som står inför ”utmaningar” när det kommer till integration och andra massinvandringsrelaterade problem. Men Bert tycker inte Södertäljeborna ska vara så ledsna utan glada då ”invandrare är bra på fotboll” XD Han gör Södertälje en tjänst helt enkelt och vi ska inte gnälla.

2014-10-25_09-22-54

Lokalen är Alfa Lavals gamla kontorsbyggnad som stått tom i flera år och adressen är Hantverksvägen 1. Lagerlokalen som ligger i anslutning är Scanias. till vänster bakom den lilla skogsstråket ligger Scania Bilars verkstad och begagnadedelar och lite längre bort SVWs kontor och uppställningsplats för nya bilar. Kontorsbyggnaden har idag runt femtio kontor i två våningar och en matsal. Byggnaden ligger några hundra meter från Hovsjö, ett ”utanförskapsområde” med många ”utmaningar” som det heter.

Satelitbilden på google maps är 2-3 år gammal då  hanteverksvägen och indostriområdena byggts om. Flyktingana behöver dock inte gå långt för sin andliga spis då den sprillans nya stora Assyriska kyrkan (eller om det var syrianska, jag kan aldrig skilja på de där två grupperna) ligger hundra meter eller så bort på Hantverksvägen. Det är definitivt inte lika fint som olika gamla anrika slott som erbjuds annorstädes, men duger gott och väl. I alla fall för riktiga flyktingar från krig och helvete. Dock inte för dem som påstår sig ha flytt från krig och helvete skulle jag tippa.

 

2014-10-25_09-32-23

 

 

Svenska skattepengar förlänger Gaza-problemet och lidandet för araberna.

Sverige gav förra året 372 miljoner i bistånd till Gaza. I realiteten har dessa miljoner förra året, och miljarder åren innan, plus UNWRAs alla miljarder, gått till Hamas. Visst, det går inte att bevisa att biståndspengarna direkt går till de tiotusentals missiler, vapen och miltals av betongsäkrade tunnlar via vilka missilerna importeras, men genom att länder som Sverige betalar för befolkningen frigörs resurser till Hamas terrorverksamhet.

Folket håller sig nöjda med regimen genom att andra står för deras, förvisso lilla men ändå, välfärd. Biståndet bygger skolor, sjukhus, bostäder och annan nödvändig infrastruktur så slipper Hamas bry sig såna skitsaker och kan ägna sig åt det som är deras enda syfte: att utrota staten Israel och köra ut judarna i den mån de inte kommer åt och slakta dem enligt deras sk ”tolkning” av koranen. Visst, Israel bombar dessa ställen när missiler avfyras från dem, men Hamas vet att länder som Sverige mer än gärna bygger upp dem igen.

Nu är det krig tack vare att Hamas beslutat att det är dags att tömma förråden av missiler för att kunna köpa nya. Är det verkligen så klokt att göra jobbet som Hamas ska göra egentligen? Varför tillåts våra skattepengar möjliggöra för terrorister att terrorisera Israel? Jag skulle vilja påstå att UNWRA är också en orsak till att palestinaproblemet hålls vid liv. Det är de som driver ”flyktinglägren” i muslimska länder som inte tillåter att palestinier blir fullvärdiga medborgare i deras länder.

Vad är ”relativ” fattigdom?

I Sverige pratas det mycket om fattigdom. Men inte fattigdom i ordets egentliga bemärkelse, utan ”relativ” sådan. I takt med att Sveriges befolkning blivit rikare och rikare. I takt med att den absoluta fattigdomen utrotats behövdes en ny definition av fattigdom. Den nya, relativa, fattigdomen innebär att den är ”fattig” som inte har lika mycket tillgångar som någon annan. Eller som denna artikel från Forskning och Framsteg uttrycker det:

Men vem är fattig? Ett vanligt svar är att den som på grund av bristande resurser inte kan leva som de flesta andra i sitt samhälle är fattig. Det handlar alltså om de som hamnar utanför den sociala gemenskapen.

Ibland heter det också ”ökade klyftor” där man menar att bara för att det finns en ”klyfta” så är någon fattig och utan värde. Det är någonting att hålla i minnet när känslor briserar i debatten.

Anledningen till att jag ständigt reagerar på denna relativisering av fattigdom är att jag själv har upplevt fattigdom, absolut sådan. Förvisso en kort tid, men under den tiden i barndomen då jag kunde reflektera över saken. Jag och mina bröder har fått leva i ”fattighus” i hemlandet pga. att föräldrarna inte hade råd att ge oss mat eller betala hyra.Ur denna fattigdom, via ”relativ” sådan (som i sig var nåt stort) har jag kring c:a 35- årsålder blivit oberoende (mest pga. att jag satsade på att göra mig skuldfri och anpassade mitt liv efter det).

Jag har anhöriga, vänner och bekanta som är relativt fattiga idag. De kan inte unna sig samma saker som jag, som enligt mig själv är ”relativt” rik (när vi nu ändå håller på och relativiserar 😉 ) De kan inte unna sig samma saker som grannfamiljen eller klasskamrater. Jag vet att de skulle kunna söka bidrag för sin situation, men av någon anledning så väljer de att inte göra det. En nämnde att det inte var någon idé då de förmodligen inte skulle få dem pga. att de inte är ”tillräckligt” utsatta. För att det ”finns andra som har det värre” De har de bidrag som kommer automatiskt. De har det inte lätt. Men ändå kämpar de vidare för att få det bättre istället för att klaga på samhället och kasta ”jantelagiga” blickar på grannen.

Kanske borde den svenska synen på fattigdom ändras? ”Fattig” är ett känsloladdat ord, den som blir stämplad som sådan blir offer och som oförmögen att själv kunna göra någonting åt sin situation. Denna känsla i sin tur får till följd att många känner sig som offer och letar orsaker till sin upplevda olycka utanför sig själva. Man vill ha en syndabock för sin situation som innebär att man inte kan unna sig samma saker som granne. Då uppstår *husbykravaller, då blir kriminella som Kartellen-Seppe kändisar när de vittnar om sin vita medelklassfattigdom.

 

*Nåja, Husby-kravallerna var inte det ”fattigdomsbevis” så som vänstern så gärna ville få det till. Det var kända kriminella element och extrema vänster i Husby och Husbyborna har blivit orättvist sammanblandade med dessa av vänsterkrafter som är snabba på att klumpa ihop folk.

Kanske dags att tillämpa lite sk ”kulturrasism” i u-landspolitiken och biståndet?

En stor del av anledningarna till att u-länder och konfliktområden har det som de har det beror på kultur, normer och tankevärld. I dessa regioner är det norm att man bör föda många barn. Många ska dela på de få resurser som finns, alternativt att de inte fördelas rätt. Fördelningen av resurserna tycks man inte kunna göra någonting åt utan fortsätter att stödja sjuka system med bistånd och affärer som gynnar de som har makten mer än befolkningen. Klart är dock att dagens system inte fungerar med tanke på flyktingsströmmarna. Eftersom man nu då väljer att underhålla dessa sjuka politiska system så kanske det är dags att vända blicken och börja bearbeta föreställningarna som råder? Att biståndspengarna används till att förändra attityder och seder, den förlegade kulturen istället? Den kultur som tillämpas har kanske haft sin relevans i kulturens begynnelse men är malplacerad i verkligheten som den ser ut idag.

Man har gamla unkna föreställningar om att många barn, helst då pojkar naturligtvis, tryggar ens försörjning på äldre dar. Även unkna värderingar om vad sex är, att det främst är till för att tillfredsställa mannen och för att föröka sig, och det senaste inte minst pga. unken föreställning om religionen som förordar det. I dessa länder ses religionen som bokstavlig mer eller mindre och inte som de sedelärande historier de är. Historier som man kan ”tolka” som man vill. Varför då inte hjälpa dem att tolka den till att passa verkligheten istälelt för en inbillad sådan? Man måste hjälpa de fattiga att förstå sin egen religion helt enkelt. Man måste lära dem att fler barn väldigt sällan bidrar till någonting gott, än mindre tryggad försörjning på äldre dar.  Att det förvärrar alla problem att sätta fler människor till världen som är dömda att leva ett eländigt och fattigt liv. Sexualupplysningen verkar gå sådär i de befolkningsrikaste kulturerna kan man ju lugnt säga, så frågan är om det sätt som det genomförts har något existensberättigande längre? Kanske är det dags att förändra den gamla synen på sexualundervisning och ta med de förödande aspekter som kulturen har när det gäller sexualliv i beräkningarna?

Kanske bör man hjälpa dem att ställa frågan om det är realistiskt att tro att man både kan äta kakan och ha den kvar? Hjälpa dem att förstå att man kanske måste överge förlegade tankesätt för att kunna utvecklas och få välstånd?

Nu vet jag ju att det finns många som anser att väst är ”skyldig” till att det ser ut som det gör i U-länderna och att det är västs ”skyldighet” att ”betala tillbaka”. Det är ju denna självspäkningsfilosofi som dagens bistånd (för att inte säga invandringspolitik!) bygger på i grunden snarare än pragmatiska och logiska argument. Man har gett U-länderna en offerroll som de verkar ha svårt att ta sig ur. Men har den då gett några varaktiga resultat på andra än några få ställen där man lyckats utveckla gamla förlegade kulturer?

Vad är UNWRA?

UNWRA är en FN-organisation dedikerad åt ”palestinska” nånstans kring 5 miljoner flyktingar. Detta är då 5 av världens 45 miljoner flyktingar. De har verkat ända sen staten Israel bildades och är ”temporärt”. Deras enda mål är att sörja för alla som kallas palestinska flyktingar, och (i princip) deras återvändande till Israel, till ett land med dryga 8 miljoner invånare idag och full kompensation till alla ättlingar av de som flydde. Organisationen tar hand om de grundläggande behoven för just – och bara dessa – flyktingar. Budgeten består av ~49 miljarder kronor årligen (2012-2013) Av dessa fem miljoner bor 1,4 miljoner i de läger som UNWRA försörjer. Pengar som går åt, inte minst tack vare att Hamas ständigt skjuter raketer från skolor och sjukhus. Enda alternativet för Israel att slippa dessa raketattacker är att i praktiken ”gå under” att inte bomba tillbaka stoppar inte raketerna.

Här är ett exempel på hur FN genom UNWRA bidrar till freden i världen.

Jag, en brottsling…

Jag var och fikade ute på stan. De flesta fikaställen drivs av multikulturella. Inget fel i det naturligtvis, de är trevliga och serviceminded oftast. Det här fikastället har en innergård där man kan sitta ute. Det finns också en port ut mot gatan så man kan komma till gården därifrån också utan att behöva gå igenom cafeet.

In kommer en zigensk tiggare som låtsas att han har Cerebral Pares av nåt slag och går från bord till bord för att försöka lura pengar av folks dåliga samvete. Den unga flickan som serverade tyckte inte det var någon bra idé att störa hennes gäster. Hon går resolut fram till zigenaren, som var nånstans kring 25-30 årsåldern och vältränad, och rasistkastar ut tiggaren. Det var liksom inget dravel om att diskutera med zigenaren att sluta med sitt luredrejeri utan rakt på med hård blick och ett pekfinger mot utgången.  Behöver jag säga att flickan inte var etniskt svensk? Så multikultur är inte alltid av ondo..

Jag skriver ”låtsades” ovan, för jag såg en halvtimma tidigare, när jag satt och väntade på min vän jag skulle fika med, utanför detta fik när killen hälsade på en annan zigenartiggare som stod posto utanför cafeét trakasserade folk på den smala trottoaren med sin mugg och sin ”invaliditet”. Då gick han som vilket multikulturellt inslag som helst. Han stod och småpratade med zigenare 2 och gick helt normalt tillbaka till sin post runt hörnet. En halvtimma senare kommer han alltså in och låtsas vara invalid.

Sen när jag kommer hem, läser jag detta av pekoral av Marcus Birro

2013-08-14 15-39-08

%d bloggare gillar detta: