Zara Larsson, en feminist, och logiken.

Jag har relativt nyligen stiftat mediebekantskap med Zara Larsson. Hon är tydligen sångerska och inte feministisk bloggare som jag trodde förut. Hon är alltså en feminist och som sådan reagerar hon som en sådan när hon blir kritiserad: det är nämligen alla kvinnor som blir kritiserade (eller ”hatade” som det heter nuförtiden) när hon attackeras.

Nån Gunther sade någonting negativt om den här Zara. Zaras svar blir ”Fuck you alla kvinnorhatare”. Den feminist/jihadistiska logiken blir då att Gunther menade alla kvinnor, att Gunther hatar alla kvinnor för att han enligt Zara ”hatar” Zara.

Detta är nämligen ett mönster vi känner igen från islamofilin. När myndigheterna bekämpar muslimsterrorism, då bekämpar de alla muslimer enligt jihadister och islamofiler.

Genusperspektiv på järnvägsstationer

Satt och bläddrade i en avhandling om ”Genusperspektiv på järnvägsstationer”. Jag har bläddrat i genusavhandlingar tidigare och har noterat att dessa avhandlingar är inte mycket mer än en orgie i generaliseringar och fördomar om män och kvinnor, om ”vita” vs alla andra. Till stor del bygger de på de subjektiva känslor som författaren upplever och sen applicerar på resten av mänskligheten, eller ja, den ”vita” mänskligheten då naturligtvis.

I avhandlingen berättar genusförfatterskan (observera att jag kvinnofierar henne trots att jag inte vet vilket kön hon upplever sig som!) om en händelse på en järnvägsstation där hon upplever att en vit man med vit kropp var ”avvisande” mot henne. (sid 83) och använde en form av härskarteknik genom att använda ordet ”muggen” istället för toalett. En intressant fråga som uppstår är hur hon hade fått det, för det hade hon naturligtvis fått, till vit fientlighet om han HADE använt ordet ”toalett” istället.

Avståndstagandet visade sig i form av en avspisning genom att nämna att han var tvungen att gå på ”muggen”. Här tolkas uttalande innehålla avstånd i såväl klass- som genusserialitet. Genom att hänvisa till toalettbesök markerade han en gräns mot oss som kvinnor som i princip innebar att det var omöjligt för kvinnan att följa honom. Genom benämningen ”muggen”, som är en benämning av lägre valör, tyckes uttalandet som ett klassmässigt nedsättande tilltal.

Detta får henne därefter att berätta om hur samhället är ”nomerat” utefter en ”vit fientlig blick”. Jag rekommenderar en läsning, det är bra att känna till vad som pågår i samhällets alla skrymslen. Inte sällan försörjda med andras pengar som staten med våld tvingar till sig.

Läs gärna vad en krönikör har för åsikt om avhandlingen.

Vill du sen veta mer om genus sedd genom humoristisk och intelligent kvinnligt perspektiv så rekommenderar jag Tanja Bergkvists blogg.

Det goda hatet

Då har då en vit rasist skjutit ihjäl svarta i en kyrka. Fram kommer det förutsägbara rashatet mot vita som villigt sprids av vänsterns, inte sällan nyrasistiska spindoktorer. Den här svarta människan påstår att alla vita är mentalt sjuka och ute efter att döda svarta. Nabila, som är en ökänd nyrasist, håller naturligtvis med och retweetar i syfte att uppvigla.

2015-06-19_11-05-51

Vita ska tvingas ”ta avstånd” från någon bara för att denne har vit hud och har mördat svarta som om över en miljard vita skulle ha någonting att göra med att han mördade svarta och därmed legitimera fördomar om vita. Fakta är att de allra flest vita inte gör någon svart illa eller lever efter de föreställningar om ”strukturer” som alla vita påstås leva efter.De allra flesta vita vill bara leva i fred och har ingenting med detta rasistdåd att göra.  Det finns många olika grupper hos vita och det är naturligtvis ingenting annat än rasistiskt att dra alla över en kam.

Fnordspotting problematiserar detta med att svenskt asylsystem missbrukas.

Ofta får man höra hur hemskt vissa asylsökande och illegala invandrare har det här i Sverige. Inte minst när det kommer till de många olika bidragen som staten öser ut. Nu jobbar ju många invandrare från MENA, men det är knappast bara de som skickar hem runt 300 miljarder per år. Mången krona torde komma från bidragen de arbetslösa och andra bidragstagare får.

Med svenska ögon sett är inte bidragen så stora, men ändå skickas det pengar till ännu fattigare släktingar och klaner. Om man kommer från länder där människor är fattiga på riktigt, alltså inte enligt svensk definition, utan på riktigt, så bör man se de ”fattiga” här i Sverige i relation till vad de lämnat.

Från noll bidrag till 100% i många fall, och ändå leva ett lyxliv materiellt sett, relativt vad de lämnat. Detta om något är ett incitament att utnyttja svensk asylrätt och bör tas hänsyn till när man delar ut permanenta uppehållstillstånd till höger och vänster.

I den senaste artikeln i DN:s reportageserie ”De osynliga” berättas om mongolersom till en lön om mellan 7 000 och 8 000 kronor i månaden jobbar sju dagar i veckan med att städa. Reportaget är väldigt intressant och ett bra exempel på den sorts fördjupande journalistik som i tidningskrisens spår blivit allt mer sällsynt. Artikelförfattarna underlåter dock att påpeka två väldigt anmärkningsvärda omständigheter.

Den första omständigheten artikelförfattarna underlåter att kommentera är att mongolerna enligt städföretagets ägare är asylsökande, någonting som DN:s egen källa delvis också bekräftar. Om så är fallet är detta högst anmärkningsvärt. Mongoliet är nämligen ett fredligt land som både håller demokratiska val och ärklassificerat som fritt av ansedda Freedom House. Läs resten här

Är romernas problem verkligen endast externt orsakade?

Nästa veckas ”korrespondenterna” i SVT2 kommer att ta upp sk ”Eu-migranter”, en eufemism för romer, och varför de reser europa runt och tigger. Det lilla jag han se i puffen för nästa veckas program verkade berätta någonting om romnormen. Det vanliga narrativet handlar annars om att de varit förtryckta hela sin existens i europa sen 500 år tillbaka och att de därför aldrig integrerats någonstans som grupp. Men är det så enkelt?

Det är nu inte helt politiskt korrekt att problematisera normen i romkulturen, men just därför är det viktigt att vara politiskt inkorrekt så kan erkänna det faktum att det krävs två för att dansa tango, istället för att forstätta harva gamla invanda säkra spår där man har alla färdiga säkra svar. Ju oftare de upprepas desto säkrare och ”sannare” blir de. Gamla säkra spår som inte lett någonstans när det kommer till kritan. Romerna är fortfarande en utanförskapsgrupp trots att ”alla” har erkänt att de är helt utan egen förskyllan förskjutna från gemenskapen.

Man bör fråga sig vilken inverkan den kultur och strukturer som finns inom romheten har på deras situation. De har i mångt och mycket behållit sin kultur och tankestrukturer genom hela deras existens. En kultur och mindset om att man måste stanna i romnormen eftersom man inte litar på omvärlden.

Man kan förvisso diskutera huruvida ”vi” tvingat dem att behålla sin särart och inte utvecklats med omgivningen, men att den existerar råder det inga tvivel om. Kanske bör man komma förbi sin koloniala skuld och se framåt? Kanske bör man hjälpa dem att förändra gamla förlegade strukturer samtidigt som dessa miljoners miljoner satsas på dem? Jo, jag vet att de intvingade skattepengarna som EU reserverat för romer på balkan ligger och möglar, men det tror jag beror på att det är så förbjudet att ställa krav på romerna att överge delar av deras traditioner som håller dem utanför..

Sveriges vidöppna gränser

Vi är många som länge klagat på vad som i praktiken är de enda vidöppna gränserna i världen för vem som helst att passera utan att svenska staten reagerar.

Alla lagliga medborgare känner till att när man går till Försäkringskassan och andra statliga instutioner som delar ut folks intvingade pengar så får man, i alla fall om man se etniskt svensk ut, vackert bevisa vem man är om man ska ta del av välfärden som skattebetalarna bekostar.

Detta gäller naturligtvis inte om du som inte ser etniskt svensk ut väljer att ljuga. Sedan 2013 får inte Försäkringskassan ifrågasätta någon som inte kan eller vill bevisa vem han är och om han har någon rätt att befinna sig i landet. Försäkringskassan ska göra en ”bedömning” om den illegala bosättaren är illegal eller laglig främmande bosättare. (Gör de fel bedömning vet alla vad som väntar)

Som vit, som kan misstas för att vara etnisk svensk, eftersom jag inte är svartmuskig eller svart, känner jag mig kränkt över att jag inte kan få snylta på mina skattepengar lika lättvindligt. Detta är ingenting annat än rasdiskriminering. En rasdiskriminering som alla nyrasister (sk ”rasifierade”) Tobias Hubinette och diverse kommunister myser över.

I ett rättvist samhälle ska alla kunna få parasitera på välfärden, oavsett bakgrund och ras.

Sedan 2013 får Försäkringskassan inte, på grund av en ny tolkning av lagen, ta hänsyn till om den som söker bidrag är här lagligt eller inte. Det enda Försäkringskassan numera ska ta ställning till är om personen bedöms bo här.

Det finns inga faktiska krav på att du ska ha jobb eller bostad för att anses vara bosatt här. (och därmed ha rätt att snylta på välfärden som var uträknad och ämnad för dem som bidrar till den) Min kursivering.

Läs resten här

Åklagaren överklagar friande domen mot mannen som tvingades lyssna på åsnebröl

Kommer ni ihåg den muslimska mobben som sin muslimska vana trogen kränktes av att någon jämförde det muslimska brölet med en åsna som hade ont i magen? Alltså en hop med muslimer som fick för sig att de skulle uträtta en bön mitt i ett bostadsområde när folk ville ha det lugnt. De kränkta muslimerna gick till kränkthetsanfall, tog sig till den stackars mannens lägenhet och genom sitt stora antal (och med det våldskapital som islam i allmänhet och fanatiska muslimer i synnerhet har) hotade den som ironiskt yttrat sig om den sanitära olägenheten.

Nu har åklagaren beslutat att överklaga den friande domen. Killen blev alltså för våra skattepengar åtalad för ”hets mot folkgrupp” genom att uttrycka en åsikt som, den förmodligen helvita etniskt svenska smått islamofobiska åklagaren, anser ”missaktade” alla muslimer i hela världen. Detta eftersom han uppenbarligen anser att alla muslimer är likadana.

Men åklagaren nöjer sig inte med den friande domen, och överklagar den.
”Jag anser inte att det är fråga om enbart kritik av en religiös yttring. Det jag gör gällande är att filmens innehåll och kommentaren sammantaget förlöjligar och hånar muslimer som samlats till gudstjänst och att detta är ägnat att utsätta muslimer som grupp för andras missaktning”, skriver han.

So what om man förlöjligar fanatiska muslimer som stör folk? Varför i hela fridens namns skulle just fanatiska muslimer inte få förlöjligas på facebook vänner emellan? De ÄR ju löjliga! De är inte bara löjliga, de är bokstavstroende fanatiker och min åsikt är att bara för att fanatiker är muslimer så ska de inte behandlas annorlunda. De ska inte behandlas som mer ”värda” i ett land som påstår sig stå för allas lika ”värde”. Trams är vad det är!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 591 andra följare

%d bloggare gillar detta: